FETHİYE EFSANELERİ

Telmessos Efsanesi

Zeus’un oğlu Apollon, mitolojide güneşin, kehanetin, müziğin tanrısı olarak bilinir. Işığın Tanrısı Apollon, Finike kralının kızı Agenor’a âşık olur ancak Agenor insan olduğu için ona yaklaşmaya ve aşkını itiraf etmeye çekinmiştir. Bu yüzden Apollon bir köpeğe dönüşerek Agenor’a yanaşır ve onun sevgisini kazanır. Agenor’un sevgisini kazandığına emin olan Apollon genç bir delikanlıya dönüşerek Agenor ile evlenir. Böylece oğulları Telmessos dünyaya gelir. Telmessos, Likya dilinde “aydınlık ülke” anlamına gelmektedir. İşte Fethiye’nin en eski adı olan ‘Telmessos’ bu efsanevi olaydan gelmektedir.

Ölüdeniz Efsanesi

Ölüdeniz efsanesinde birbirine benzer iki hikâye vardır. Bunlardan birincisi balıkçı baba ile oğlu arasında geçen bir efsanedir. İkincisi ise bir gemici ile Belcekız arasındaki efsanedir.

Balıkçı Baba Ve Oğlu:

Efsaneye göre, balıkçı bir baba ve oğlu bir gün balığa çıkarlar. Ancak bu sırada çıkan fırtınalar şiddetlenince bir yere sığınmak zorundadırlar. Oğlu biraz ileride bir koy olduğunu söylese de buna bir türlü inanmayan baba sinirlenerek oğluna vurur ve oğlu denize düşerek ölür. Oğlunun ölümüyle acı içinde olan baba bir taraftan da canını kurtarma düşüncesi içindedir. Bir süre sonra oğlunun bahsettiği koyu gören baba koya sığınır ancak pişmanlığından ötürü dayanamaz ve kendini öldürür.

Belcekız:

Bu efsaneye göre, eski zamanlardaki gemiciler bu koya dinlenmek ve su almak için sıkça uğrarlardı. Yine bir gün bir gemi su almak için bu koya yanaştı. Gemi kaptanının yakışıklı oğlu su almak için koya giderken burada Belcekız ile karşılaştı. İkisi de ilk görüşte birbirine âşık oldu. Ancak gemicinin oğlu geri dönmek zorundaydı. Yıllar sonra çıkan bir fırtınada oğlu babasına koya yaklaşmasını söyler ancak durumun farkında olan babası oğlunun gemiyi parçalamak için koya yaklaşmak istediğini düşünür. Bu duruma sinirlenen baba oğluna vurur ve oğlu denize düşerek ölür. Balıkçı baba ve oğlu hikâyesindeki gibi baba oğlunun doğru söylediğini anlar ancak oğlu çoktan ölmüştür. Pişman olan baba dayanamayarak kendini öldürür.

Bu iki efsaneye göre Ölüdeniz ve Belceğiz (Belcekız) adı buradan gelmektedir.

Kelebekler Vadisi Efsanesi

Bir zamanlar Kelebekler Vadisi’nde bulunan bir Rum köyü varmış. Bir gün gemilerden biri kıyıya yanaşmış ve bu köyden bir kız gemicilerden birine âşık olmuş. Gemici genç, kızı bir gün gelip alacağını dair söz vermiş ve geri dönmüş. Gemici bekleyen kızın gemiciden bir bebeği olmuş. Köylü halk tarafından dışlanan kız bebeği ile birlikte kiliseye sığınmış ve gemiciyi beklemeye devam etmiş. Bir gün denizde büyük bir fırtına çıkmış. Köylü halk yüksek tepelere kaçarken kız, gemici gelir de kendisini bulamaz diye kilisede bekleyeme karar vermiş. İyice büyüyen dalgalar kilise ile birlikte bütün köyü yutmuştur. Vadide yer alan bir taş yapısı vardır ve bu taşın o kiliseden kaldığına inanılmaktadır.

Bir cevap yazın

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *